‘Αγιούπα’ με την Αννα Μπράτσου, 1957

You are here: