‘Στρατιώτες δίχως στολή’ απο τα γυρίσματα της ταινίας, 1960

You are here: