Το Τελευταίο Ψέμα, με την Ελλη Λαμπέτη, 1958

You are here: